พมส. หารือร่วมกับ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) และคณะทำงานจาก อบต.บัวเงิน เพื่อยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็นเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ด้วยกลไกความร่วมมือ เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์

นักวิจัยโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ หารือร่วมกับ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) และคณะทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน เพื่อยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็นเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ด้วยกลไกความร่วมมือ เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์

วันที่ 31พฤษภาคม 2566 นักวิจัยโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ นำโดย ผศ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะ ได้ประชุมหารือ กับบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) และ คณะทำงานด้านสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับระบบ E-Sarubun เพื่อยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็นเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ด้วยกลไกความร่วมมือ เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ 

สำหรับ อบต.บัวเงิน นั้น มีการใช้ระบบ E-Sarubun  อยู่แล้วในการรับ – ส่งเอกสาร ประกาศคำสั่ง และหนังสือเข้า – ออก แต่ระบบนี้ใช้เพียงในสำนักงานปลัด หน่วยอื่นๆยังไม่ได้ใช้ระบบ E-Sarubun  และระบบที่ใช้อยู่นั้นมีข้อจำกัดอยู่คือถูกให้ใช้ระบบนี้ได้แค่บัญชีเดียว ทาง อบต.บัวเงิน จึงอยากที่จะให้มีระบบ ระบบ E-Sarubun  ที่หน่วยงานส่วนอื่นและสามารถที่จะเชื่อมโยงระบบ และรับงานจากธุรการกลางได้ ยิ่งไปกว่านั่น หากสามารถลงระบบหน้าเว็บให้สามารถส่งไปให้ทุกคนเห็นได้เลย โดยไม่มีการแก้ไข สามารถค้นหาได้เร็วขึ้น ยิ่งดีเพราะตอนนี้ระบบก็ยังต้องรอคนๆเดียว จัดการอยู่

อนึ่ง อบต.บัวเงิน มีการเปิดระบบเดิมที่ใช้งานอยู่เพื่อให้บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) รู้ถึงลักษณะของระบบเดิม และได้ทำการเก็บข้อมูล เพื่อไปประเมินระบบเพื่อพัฒนาระบบ E-Sarubun  ของ อบต.บัวเงิน

ด้าน ผศ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ได้กล่าวปิดท้ายการประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบด้วยว่า “พมส. และพันธมิตรเน็ตเบย์ อยากรู้ว่าท้องถิ่นต้องใช้ E-Sarabun เต็มรูปแบบจะเป็นอย่างไร มีอะไรที่จะสามารถเพิ่มเติมหรือเสริมได้ ก็พร้อมสนับสนุน”