ท้องถิ่นเข้มแข็ง : ประชาชนเป็นสุข

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
PROMOTION OF LOCAL ADMINISTRATION FOUNDATION

สื่อการเรียนรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

บพท. พมส. มบ. และทต.บางพูน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหลักสูตร พมส.และร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยในด้านการพัฒนาฐานข้อมูลเมืองเพื่อการจัดการระบบสุขภาพอัจฉริยะ และการพัฒนากลุ่มผู้สูงวัย

ปฏิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

เราในสื่อมวลชน