พมส. หารือร่วมกับ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) และคณะทำงานจาก อบต.บัวเงิน เพื่อยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็นเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ด้วยกลไกความร่วมมือ เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์

นักวิจัยโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ หารือร่วมกับ บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) และคณะทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวเงิน เพื่อยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็นเมืองชาญฉลาดที่น่าอยู่ด้วยกลไกความร่วมมือ เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์