มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการการบริหารบัญชีของโครงการวิจัย

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการการบริหารบัญชีของโครงการวิจัย หลังรับทุนวิจัยในโครงการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ