การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง Urban Solutions: Good Health & Well-Being, Energy and Circular Economy วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565

“วิสัยทัศน์การพัฒนาของนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี” โดย นายวิจัย อัมราลิขิต