พมส.รุ่น 1 “การจัดการน้ำและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ เทศบาลนครนครสวรรค์

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ศึกษาประสบการณ์ปฏิบัติการ ประเด็น “การจัดการน้ำและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์