OPSCD COLA KKU พันธมิตรการพัฒนาเมือง ร่วมการประชุมบูรณาการโครงการวิจัย

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่  วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น OPSCD COLA KKU พันธมิตรการพัฒนาเมือง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในที่ประชุมบูรณาการโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่น ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (FLAGSHIP)” การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่ โปรแกรมที่ 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ  บพท.