บพท. พมส. เข้าพบนักวิจัยเทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่อพลิกโฉมเมือง แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) เข้าพบนักวิจัยเทศบาลตำบลเมืองเก่า เพื่อพลิกโฉมมือง แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง