ทีมที่ปรึกษานักวิจัย พมส.1 ลงพท.ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักวิจัย โซนภาคใต้

ทีมที่ปรึกษานักวิจัยหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.1) ลงพื้นที่ภาคใต้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักวิจัย เทศบาลเมืองปัตตานี และเทศบาลนครยะลา เพื่อประชุมหารือพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่สามารถพลิกโฉมเทศบาลให้เข้าสู่เทศบาลดิจิทัลร่วมกัน