พมส.เข้าพบนักวิจัย ทม.กันตัง จ.ตรัง และ ทต.เหนือคลอง จ.กระบี่ หารือการยกระดับท้องถิ่น ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) เข้าพบนักวิจัยเทศบาลเมืองกันตัง จ.ตรัง และเทศบาลตำบลเหนือคลอง จ.กระบี่ หารือการยกระดับท้องถิ่น ด้านโครงการพื้นฐาน และสุขภาพอัจฉริยะด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง