เปิดหลักสูตร ปั้นผู้บริหารท้องถิ่น สู่นักพัฒนาเมืองมืออาชีพ

เปิดหลักสูตร ปั้นผู้บริหารท้องถิ่น สู่นักพัฒนาเมืองมืออาชีพ

ที่มา : คมชัดลึกออนไลน์ (เผยแพร่ วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565) https://www.komchadluek.net/news/education/528448