นายกฯเล็ก ทั่วไทยร่วมปฏิบัติการบนฐานวิจัยหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง

ที่มา : KomChadLuekOnline (เผยแพร่ วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565) นายกฯเล็ก ทั่วไทยร่วมปฏิบัติการบนฐานวิจัยหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (komchadluek.net)