เปิดห้องเรียน “ส.ท.ท” ปั้นนายกเล็กสู่ “นักพัฒนาเมืองระดับสูง”

ที่มา : ทีมข่าวภูมิภาค (เผยแพร่ วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565)