บพท.จับมือ มูลนิธิ อปท.เปิดห้องเรียน ‘ส.ท.ท.’ ปั้นนายกเล็กสู่ ‘นักพัฒนาเมืองระดับสูง’

ที่มา : ไทยเสรีนิวส์ออนไลน์ (เผยแพร่ วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565) บพท.จับมือ มูลนิธิ อปท.เปิดห้องเรียน ‘ส.ท.ท.’ ปั้นนายกเล็กสู่ ‘นักพัฒนาเมืองระดับสูง’ (matichon.co.th)