9 องค์กร ลงนามส่งเสริมเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เอกชนพร้อมหนุน “เอไอ”ช่วยพัฒนางาน อปท.

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมโครงการหรือกิจกรรมด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform : CDDP ) ระหว่างบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARVกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://www.matichon.co.th/region/news_3660645