นายกเล็กฯยิ้มรับประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง

นายกเทศมนตรีเทศบาลทั่วประเทศพร้อมสมาชิก รับมอบประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองชุดที่ 1 หลังผ่านการเรียนรู้วิเคราะห์บริบทการพัฒนาเมือง ใช้เวลาอบรมเชิงปฏิบัติการนาน 2 เดือน ในหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง https://share.csitereport.com/share.php?post_id=0000027821