ท้องถิ่นจับมือบ.เอกชนยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็นเมืองชาญฉลาด

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่และบริษัทเอกชน ลงนามความร่วมมือส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างชาญฉลาดและน่าอยู่ด้วยกลไกความร่วมมือเทคโนโลยีดิจิทัล https://www.csitereport.com/newsdetail?id=0000028201&mibextid=Zxz2cZ