บพท. พมส. และ ม.บูรพา ลงพื้นที่เข้าพบนักวิจัย ทต.วิหารแดง จ.สระบุรี และ ทน.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี หารือพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองร่วมกัน

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) และมหาวิทยาลัยบูรพา ลงพื้นที่เข้าพบนักวิจัยเทศบาลตำบลวิหารแดง จ.สระบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี หารือพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองร่วมกัน