พมส. เปิดพื้นที่ประชุมหารือ ร่วมกับ อ. สีชมพู ในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานรากสร้างโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่

หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) เปิดพื้นที่ประชุมหารือ ร่วมกับ อำเภอสีชมพู ในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานรากสร้างโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่

      วันที่ 5 กันยายน 2566 หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) โดย ผศ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ และในฐานะนักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำทีมนักวิจัยเข้าพบ นายศักดิ์ดา ต้นคชสาร นายอำเภอสีชมพู พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลตำบลอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เพื่อหารือการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานราก นำสู่การสร้างโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่ในเขตพื้นที่อำเภอสีชมพู ภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อการพัฒนาของโครงการวิจัยการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ

            สำหรับสาระโดยสังเขปของการหารือร่วมกับอำเภอสีชมพูนั้น นายศักดิ์ดา ต้นคชสาร นายอำเภอสีชมพู ได้กล่าวถึง การจัดงานประจำปีของอำเภอสีชมพู  การมีของดี ที่เด่น คนดังต่าง ๆ ว่าจะสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางใดได้ อาทิเช่น อำเภอสีชมพูมีต้นทุนธรรมชาติ ภูเขาสวย  และวัดพระถ้ำแสงธรรม จะสามารถนำสิ่งนี้มาทำให้มีคุณค่าทางเศรษฐกิจให้ประชาชนอยู่ดีกินดีได้อย่างไร ซึ่งถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างมาก และในการขับเคลื่อนในครั้งนี้จะต้องอาศัยองค์ความรู้จากทางด้านพมส. และมหาวิทยาลัยขอนแก่น

       ด้าน ผศ.ดร.ฌาน เรืองธรรมสิงห์ ที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนักวิจัยในโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ และในฐานะนักวิจัยศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ วปท.มข. ได้กล่าวถึง การทำงานที่ยั่งยืนต้องอาศัยการทำงานด้วยกันหลายคน และหลายฝ่าย ช่วยกันคิด ระดมทรัพยากรต่างๆ และเชื่อมโยงไปถึงการวิจัยที่แบ่งออกเป็นการลงมือทำ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนำสู่การมีข้อมูลที่ช่วยในการวางแผน ช่วยในการกำกับติดตาม สำหรับการจัดงานประจำปีของอำเภอสีชมพู ที่มีการนำของดีในแต่ละพื้นที่มานำเสนอ ในส่วนนี้ท่งทีมนักวิจัยจะนำไปต่อยอด รวมถึงการต่อยอดจากสิ่งใหม่ และต่อยอดจากสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้ว