พมส. เปิดพื้นที่ประชุมหารือ ร่วมกับ อ. สีชมพู ในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานรากสร้างโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่

หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) เปิดพื้นที่ประชุมหารือ ร่วมกับ อำเภอสีชมพู ในการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานรากสร้างโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่