ขอเชิญร่วมงาน ก้าวสู่ท้องถิ่นที่ชาญฉลาดและน่าอยู่ “Moving Thai Cities towards Liable and Smart Cities”

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย สนับสนุนโดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ขอเชิญร่วมงาน ก้าวสู่ท้องถิ่นที่ชาญฉลาดและน่าอยู่ “Moving Thai Cities towards Liable and Smart Cities” ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องจูปิเตอร์ (Jupiter) โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ขอเชิญผู้สนใจ Download แบบโปสเตอร์/แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์งาน

วันที่ 19 กันยายน 2566

วันที่ 20 กันยายน 2566