ท้องถิ่นชาญฉลาดด้วยการใช้ข้อมูลเมืองด้านสุขภาพ

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น