เสวนา “พมส. ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง ยกระดับสู่ท้องถิ่นที่ชาญฉลาดและน่าอยู่”

นายฮ่าหรน หมันหลอ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา