บพท. พมส. จับมือคณาจารย์จาก หน่วยวิจัยการแปลงเป็นดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและธุรกิจ(DTRAB) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการเป็นปรึกษาโครงการวิจัยทางวิชาการในการพัฒนาพื้นที่

บพท. พมส. จับมือคณาจารย์จากหลากหลายสาขาวิชา ในหน่วยวิจัยการแปลงเป็นดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรและธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการเป็นปรึกษาโครงการวิจัยทางวิชาการในการพัฒนาพื้นที่ ภายใต้โครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ