ผอ.ศูนย์ OPSCD รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์คุณูปการต่อเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี

รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (OPSCD)   รับโล่เชิดชูเกียรติ ผู้ทำคุณประโยชน์คุณูปการต่อเทศบาลนครขอนแก่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 88 ปี