ศูนย์ OPSCD ร่วมรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจากจากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ส่งมอบต่อโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ปฏิบัติการและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ (OPSCD) ร่วมรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจากจากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ส่งมอบต่อโรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่น