กำหนดการพิธีเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2

กำหนดการพิธีเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2 วันที่ 1-2 มีนาคม 2566 ณ. ห้องประชุมเทศบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

รายชื่อโรงแรมนครสวรรค์ ในการประชุม วันที่ 1-2 มีนาคม 2566
สถานที่ประชุม