ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2 วันที่ 22-23 มีนาคม 2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting

ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมือง หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2 วันที่ 22-23 มีนาคม 2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting

วันที่ 22 มีนาคม 2566

Join Zoom Meeting

https://kku-th.zoom.us/j/99168336596?pwd=RE5FYzFvS2FlbVQrTTc5WEtoSDFJZz09

Meeting ID: 991 6833 6596

Passcode: 1111

*************************************************************************************

วันที่ 23 มีนาคม 2566

Join Zoom Meeting

https://kku-th.zoom.us/j/95707795706?pwd=dktuWEFmQjdybllUT0t4WU80d0JXdz09

Meeting ID: 957 0779 5706

Passcode: 2222

****สามารถดาวโหลด Zoom Background