โครงการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ เชิญชวนดาวน์โหลด แพลตฟอร์มกลาง

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1

เชิญชวนดาวน์โหลด แพลตฟอร์มกลาง ประกอบด้วย

เทมเพลตจดหมายข่าว

Template PowerPoint คลิ๊ก

          แพลตฟอร์มกลางนี้จะทำหน้าที่เป็นระบบสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยกับสาธารณชน และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยแพลตฟอร์มกลางนี้ จะช่วยในเรื่องการสื่อสารสาธารณะ และตอบโจทย์การจัดการความรู้ เป็นคลังข้อมูลกลางสำหรับนักวิจัยทุก ๆ คน ต่อไป