พมส.รุ่น 1 ศึกษาดูงานอีสาน BCG จ.ขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง พร้อมกิจกรรมประเพณีผูกเสี่ยว หนึ่งเดียวในอีสาน ในงาน “เทศกาลไหมอีสาน soft power”

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงานอีสาน BCG จ.ขอนแก่น อย่างต่อเนื่อง พร้อมกิจกรรมกินพาแลงเบิ่งวัฒนธรรมอีสาน เดินทางเยี่ยมชมงานเทศกาลไหมและประเพณีผูกเสี่ยว หนึ่งเดียวในอีสานในงาน “เทศกาลไหมอีสาน soft power”