พมส.รุ่น 1 ยกทีมเยือนขอนแก่น ศึกษาดูงานอีสาน BCG

หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ยกทีมเยือนขอนแก่นวันแรก เสวนาเล่ากล่าวประสบการณ์พัฒนาเมืองขอนแก่น สู่การเป็นเมืองแห่งโอกาส