ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมืองหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2

ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเมืองหลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 2

วันที่ 19-20 เมษายน 2566 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting

****สามารถดาวโหลด Zoom Background

Meeting ID: 910 3904 5702

Passcode: 012807

Meeting ID: 967 9277 0148

Passcode: 505470