พมส.1 ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 สำหรับการออกแบบภาพความสำเร็จในการดำเนินโครงการวิจัยของเทศบาลเมืองเสนา และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี


หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 ลงพื้นที่ครั้งที่ 1 สำหรับการออกแบบภาพความสำเร็จในการดำเนินโครงการวิจัยของ “เทศบาลเมืองเสนา และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี”