พมส.1 และ Bedrock เข้าพบเทศบาลตาคลีและเทศบาลลาดยาว เปลี่ยนโฉมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยฐานข้อมูลอัจฉริยะเพื่อประชาชน

หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง1 (พมส.1) และ บริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด  เข้าพบเทศบาลตาคลี และเทศบาลลาดยาว เปลี่ยนโฉมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยฐานข้อมูลอัจฉริยะเพื่อประชาชน