เชื่อมต่อห่วงโซ่ความรู้ ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเสน่ห์ ของเมืองตราด “ของดี ที่เด่น คนดัง”

เชื่อมต่อห่วงโซ่ความรู้ ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเสน่ห์ ของเมืองตราด “ของดี ที่เด่น คนดัง”