ชุดความรู้ปฏิบัติการบนพื้นฐานงานวิจัย โครงการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยกลไกความรู้และความมือระดับประเทศ

ชุดความรู้ปฏิบัติการบนพื้นฐานงานวิจัย โครงการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยกลไกความรู้และความมือระดับประเทศ