พมส.เข้าพบนักวิจัย ทม.แพร่ และ ทต.เชียงม่วน เพื่อพลิกโฉมท้องถิ่น ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง

หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) เข้าพบนักวิจัยเทศบาลเมืองแพร่ และเทศบาลตำบลเชียงม่วน เพื่อพลิกโฉมท้องถิ่น ด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง    

เทศบาลเมืองแพร่

เทศบาลตำบลเชียงม่วน