บพท. พมส. และ ม.บูรพา ลงพื้นที่ฝั่งตะวันออก เข้าพบนักวิจัยเทศบาลเมืองตราด พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองร่วมกัน

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) และมหาวิทยาลัยบูรพา ลงพื้นที่ฝั่งตะวันออก เข้าพบนักวิจัยเทศบาลเมืองตราด พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองร่วมกัน