พมส. ลงพื้นที่ ทม.พนัสนิคม และ ทต.แพรกษา ชูห่วงโซ่ที่เชื่อมโยงของความรู้ และการปฎิบัติการ เชื่อมโยงระหว่างการบริการวิชาการทางสังคม การวิจัย

“หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.)” ลงพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม และเทศบาลตำบลแพรกษา ชูห่วงโซ่ที่เชื่อมโยงของความรู้ และการปฎิบัติการ เชื่อมโยงระหว่างการบริการวิชาการทางสังคม การวิจัย

เทศบาลเมืองพนัสนิคม

เทศบาลตำบลแพรกษา