ทีมที่ปรึกษานักวิจัยหลักสูตร พมส.1 ลงพื้นที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักวิจัย ทต.ท่าม่วง ทต.พระแท่น ทต.ท่ายาง ทต.ศรีดอนไผ่ ทม.กระทุ่มแบน และ ทต.นาดี หวังพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองร่วมกัน

ทีมที่ปรึกษานักวิจัยหลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.1) ลงพื้นที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักวิจัย เทศบาลตำบลท่าม่วง เทศบาลตำบลพระแท่น จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลท่ายาง เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ จังหวัดราชบุรี เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน และ เทศบาลตำบลนาดี จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประชุมหารือพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่สามารถพลิกโฉมเทศบาลให้เข้าสู่เทศบาลดิจิทัลร่วมกัน

เทศบาลตำบลท่าม่วง

เทศบาลตำบลพระแท่น

เทศบาลตำบลท่ายาง

เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

เทศบาลตำบลนาดี