บพท. พมส. และทีม Facilitator จาก ม.อ.ร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการฯ ของ ทต.เกาะแต้ว ทต.บ้านนา และทม.สะเดา หลังได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) หลักสูตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) และทีม facilitator จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงพื้นที่ภาคใต้เข้าพบนักวิจัย ของเทศบาลตำบลเกาะแต้ว เทศบาลตำบลบ้านนา และเทศบาลเมืองสะเดา เพื่อร่วมประชุมหารือการดำเนินโครงการฯ หลังได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัย   

เทศบาลตำบลเกาะแต้ว

เทศบาลตำบลบ้านนา

เทศบาลเมืองสะเดา