ประชุมสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “ก้าวสู่ท้องถิ่นที่ชาญฉลาดและน่าอยู่” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันที่ 19-20 ก.ย. 66

วันที่ 20 ก.ย. 2566