หลักสูตร พมส. ลงพื้นที่ภาคเหนือ ประชุมติดตามการจัดทำรายงานการวิจัยปฏิบัติการพัฒนาเมืองของเทศบาลที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย

เทศบาลตำบลบ้านกลาง จ.ลำพูน

เทศบาลตำบลเกาะคา จ.ลำปาง

เทศบาลเมืองลำพูน จ.ลำพูน