พิธิเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์กรุงเทพมหานคร