นักวิจัยโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ร่วมเรียนรู้ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองกับเทศบาลนครหาดใหญ่

นักวิจัยโครงการการยกระดับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยกลไกความรู้และความร่วมมือระดับประเทศ ร่วมเรียนรู้ระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมืองกับเทศบาลนครหาดใหญ่

ผู้บริหาร บพท.ร่วมสังเกตการณ์ พมส.1 เปิด Workshop ให้คำปรึกษาออนไลน์ หวังพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญ

ผู้บริหาร บพท.ร่วมสังเกตการณ์ พมส.1 เปิด Workshop ให้คำปรึกษาออนไลน์ หวังพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตรงเป้าและตอบตัวชี้วัดสำคัญ

พิธิเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์กรุงเทพมหานคร

พิธิเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรนักพัฒนาเมืองระดับสูง (พมส.) รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์กรุงเทพมหานคร